Skøn gudstjeneste

I dag fejrede vi første søndag i advent, første søndag i kirkeåret, første gudstjeneste i menigheden samt pastor Frede Ruby Østergårds første gudstjeneste for menigheden.

Vi fejrede gudstjeneste under temaet “En ny begyndelse”.
Både forkyndelsen for børn og prædikenen for voksne drejede sig om det nådeår, som Jesus kom til jorden for at give os – nådeår er ikke et kalenderår, men den tid vi lever i nu. Tiden mellem Jesu fødsel, korsfæstelse og opstandelse og så indtil han kommer igen.
Nådeåret gælder alle mennesker, som gennem dåb og tro på netop Jesus får nulstillet forholdet til Gud. Et forhold som skulle indbære fortrolig dagligt samvær med vores himmelske far. Et forhold som vi har meldt os ud af, men som vi altså kan få igen gennem Jesus.
Vi kan få en ny begyndelse med Gud.

Vi havde en god dag, hvor der var 86 voksne og børn til gudstjeneste, og efterfølgende var vi ca. 80, der hyggede os med fødselsdagslagkage og festtaler.

Har du lyst til at være med i fællesskabet, så er du meget velkommen til at deltage i vores næste gudtjeneste, som du kan finde her: www.bykirkenifavrskov.dk/gudstjenester

Du kan se også se billeder fra dagen på: www.bykirkenifavrskov.dk/gudstjenester