Gudstjeneste og præsteindsættelse

Velkommen til gudstjeneste søndag den 11. maj kl. 10:30 i Grundfør Kirke, hvor Jakob From Søvndal indsættes som præst for Bykirken i Favrskov.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Hinnerup Sognegård, Ådalsvej 10.

Kom og vær med til at gøre dagen til en festdag for vores nye præst og for Bykirken i Favrskov.

Alle er hjertelig velkomne.

PRESSEMEDDELELSE: Ny præst i Hinnerup

Jakob foran indgangen til Grundfør Kirke
Jakob foran indgangen til Grundfør Kirke

Teolog Jakob From Søvndal begynder den 1. maj 2014 som præst i Bykirken i Favrskov. Jakob bliver den første lønnede præst i menigheden. Bykirken blev stiftet sidste efterår og holder til i Hinnerup-området.

”Vi har haft en fantastisk opstart i Bykirken,” udtaler formand Frede Ruby Østergård. ”Den gode opstartsface betyder, at vi kan ansætte Jakob i en stilling på 30 % i stedet for på 20 %, som det var planen for få måneder siden. Vi er positivt overraskede over en større tilslutning til Bykirken end forventet.”

Jakob From Søvndal er 34 år og bor i Haldum lige udenfor Hinnerup. Han er nyuddannet teolog fra Aarhus Universitet og Menighedsfakultetet i Aarhus, og derfor skal han ordineres i Aarhus Domkirke, før han kan tiltræde stillingen. Jakob er gift med Hannah og de har tre børn i alderen 1-6 år. Familien er godt kendt med området, da Jakob har været ansat i Søften-Foldby kirker i otte år som kirkesanger.

Læs mere “PRESSEMEDDELELSE: Ny præst i Hinnerup”

Datoer for gudtjenester indtil sommer

Nu er planen for gudtjenesterne frem til sommer klar, og du finder dem via menuen “Gudstjenester“.

Vi er gået i gang med at planlægge detaljerne omkring gudstjenesterne – fx hvem skal være præst og/eller forkynder til de enkelte gudstjenester, skal der være særlige “indslag” osv.

Vi kan allerede nu nævne, at vi får særlige gæster til fastelavnsgudstjenesten søndag den 2. marts – vi får besøg af Gospel Kids fra Hinnerup.

Vel mødt til gudstjenesterne.

Glædelig jul

Tak for en dejlig gudstjeneste, hvor vi hørte om, hvad der skete julenat for længe siden.

Gud selv kom til jorden for at flette sig sammen med os mennesker, så han kunne oprette en pagt (via Jesu fødsel, liv, død og opstandelse), som kunne blive vores frelse.

Undervejs viste vi en film, som fortæller om det vi reelt ved om julenat ud fra Bibelen – se den og bliv (måske) overrasket!
Fødselsberetningen – en tegnefilm

Skøn gudstjeneste

I dag fejrede vi første søndag i advent, første søndag i kirkeåret, første gudstjeneste i menigheden samt pastor Frede Ruby Østergårds første gudstjeneste for menigheden.

Vi fejrede gudstjeneste under temaet “En ny begyndelse”.
Både forkyndelsen for børn og prædikenen for voksne drejede sig om det nådeår, som Jesus kom til jorden for at give os – nådeår er ikke et kalenderår, men den tid vi lever i nu. Tiden mellem Jesu fødsel, korsfæstelse og opstandelse og så indtil han kommer igen.
Nådeåret gælder alle mennesker, som gennem dåb og tro på netop Jesus får nulstillet forholdet til Gud. Et forhold som skulle indbære fortrolig dagligt samvær med vores himmelske far. Et forhold som vi har meldt os ud af, men som vi altså kan få igen gennem Jesus.
Vi kan få en ny begyndelse med Gud.

Vi havde en god dag, hvor der var 86 voksne og børn til gudstjeneste, og efterfølgende var vi ca. 80, der hyggede os med fødselsdagslagkage og festtaler.

Har du lyst til at være med i fællesskabet, så er du meget velkommen til at deltage i vores næste gudtjeneste, som du kan finde her: www.bykirkenifavrskov.dk/gudstjenester

Du kan se også se billeder fra dagen på: www.bykirkenifavrskov.dk/gudstjenester

PRESSEMEDDELELSE: Ny valgmenighed i Favrskov

En gruppe kirkeligt aktive fra Hinnerup har gennem det sidste halvandet år arbejdet med at stifte en valgmenighed i Favrskov Kommune. Første december er den nye menighed klar til at invitere til sin første gudstjeneste. Frede Ruby Østergård, Hinnerup, bliver valgmenighedens første præst. 

”Vi har følt et behov for en menighed inden for folkekirken, som ud fra et klassisk kristent grundlag sætter fokus på Jesus Kristus som Guds gave til mennesket. Samtidigt vil forkyndelsen pege på, hvad det betyder for vores liv som kristen i 2013.” fortæller Frede Ruby Østergård.

Første gudstjeneste bliver den 1. december kl. 14.00 i Grundfør Kirke, hvor alle er velkomne til at være med. Valgmenighedens gudstjenester vil normalt blive holdt i Grundfør Kirke.

I begyndelsen fungerer Frede Ruby Østergård som præst på frivillig basis, men når valgmenigheden er kommet godt i gang, vil der blive ansat en fast præst. Frede Ruby Østergård er ansat som generalsekretær og sømandspræst i Indenlandsk Sømandsmission.

Læs mere “PRESSEMEDDELELSE: Ny valgmenighed i Favrskov”