Påskens gudstjenester

Langfredags gudstjeneste bliver en mere stille og liturgisk gudstjeneste, hvor det vil være bibellæsninger og der have det primære fokus. Der er ikke børne eller juniorkirke denne søndag, men der vil være tegninger til børnene. Der er kirkekaffe efterfølgende.

Påskedag er der børne og juniorkirke og der er kirkekaffe efterfølgende.

Det er Rasmus Breindahl der er liturg og prædikant ved begge gudstjenester.