Himmelfest på jord

himmelfestDet er efterår, det er allehelgenssøndag, dagene går på hæld, vinteren nærmer sig; vi er i de sidste tider. En dag skal lovsangen fortsætte i himmelen og på den nye jord.

På søndag har vi rytmisk gudstjeneste, vi vil holde en himmelfest på jord. Det er kl. 14.00 i Haldum kirke. Velkommen!