Valgmenighed

Bykirken i Favrskov er en valgmenighed i Favrskov Kommune, som har samme grundlag som folkekirken. Du kan være medlem af menigheden, men det er ikke nødvendigt for at deltage i gudstjenesterne.

Pr. juni 2013 var der ca. 43 valgmenigheder i Danmark (denne menighed blev først godkendt i oktober 2013).

Betegnelsen valgmenighed bruges, når en gruppe medlemmer af folkekirken danner en menighed, hvor man selv ønsker at sætte fokus indenfor rammerne af folkekirken og på samme teologiske grundlag.

Muligheden for at danne valgmenigheder indenfor folkekirken blev åbnet 15. maj 1868 med valgmenighedsloven, der er en del af den folkekirkelige frihedslovgivning. Valgmenigheder hører under folkekirken og skal som sådan godkendes af kirkeministeren.

Forskellen mellem en sognemenighed og en valgmenighed er først og fremmest, at en valgmenighed har egne vedtægter og egen økonomi. Det betyder bl.a., at valgmenigheden selv vælger sin præst og selv skal afholde alle udgifter, der er forbundet med valgmenig-heden.

Derfor giver det medlemmerne af en valgmenighed en enestående mulighed for at være med til at sætte præg på livet i menigheden.

Skal man melde sig ud af folkekirken,
hvis man vil være medlem i en valgmenighed?

Nej. Når man vælger at blive medlem af en valgmenighed, melder man sig ikke ud af folkekirken. En valgmenighed er en del af folkekirken, og derfor kan en indmeldelse i en valgmenighed sammenlignes med at løse sognebånd til et andet sogn. Bykirken i Favrskov hører således også under biskoppen i Århus stift.

Rettigheder i en valgmenighed

Medlemmer af en valgmenighed beholder sin ret til kirkelig betjening (eksempelvis vielse og begravelse). Derudover har man ret til at få sin lokale sognekirke stillet til rådighed til kirkelige handlinger foretaget af valgmenighedens præst, ligesom man fortsat har ret til et gravsted på den lokale kirkegård.

Ved indmeldelse i en valgmenighed mister man valgretten til det lokale menighedsråd, men kan selvfølgelig stemme i valgmenigheden. Og valgmenighedens menighedsråd kan for eksempel stemme til bispevalg.
Man bliver samtidig fritaget for at betale kirkeskat som konsekvens af, at valgmenigheden har egen økonomi, og i stedet betaler medlemmerne et bidrag til valgmenigheden til aflønning af præst, leje af kirkerum og andre udgifter i forbindelse med menighedens arbejde.