Økonomi

Økonomisk grundlag

Som valgmenighed skal vi selv afholde udgifterne til løn, lokaler og aktiviteter af de gaver, vi modtager. Bykirken i Favrskovs eksistens er således helt afhængig af medlemmernes økonomiske støtte i form af kontingent og bidrag. Da menighedens udgifter er fordelt jævnt hen over året er det ønskeligt at de økonomiske bidrag kommer på samme måde – fx hver måned.

Medlemskontingent

Som medlem af Bykirken i Favrskov betaler man et medlemskontingent, hvis størrelse bliver fastsat på den årlige generalforsamling. P.t. 250 kr. pr. voksen. Børn er gratis.

Medlemsbidrag og ingen kirkeskat

Ud over medlemskontingentet forventes det, at man som minimum giver et medlemsbidrag på størrelse med den kirkeskat, man skulle have betalt som medlem af sognemenigheden.
Som medlem af en valgmenighed er du fritaget for at betale kirkeskat, da du i stedet får et økonomisk medansvar i den menighed, du er blevet medlem af.
Du betaler altså ikke længere kirkeskat, men kan skattemæssigt fratrække de gaver, du giver til Bykirken i Favrskov – ud over det årlige kontingent.
Helt konkret betyder det, at giver du 1,3%, så koster det dig 0,96% efter skat, hvilket er hvad kirkeskatten pt. er i Favrskov Kommune.

Ekstrabidrag

Sammenlignet med en sognemenighed er vi kun få medlemmer til at deles om udgifterne. Der er derfor behov for gaver ud over den normale kirkeskat for at dække udgifterne til menighedens arbejde.
Helt konkret er der behov for, at flere af menighedens medlemmer forpligter sig på et ekstrabidrag til menigheden.

Et eksempel:

Skattepligtig indkomst 240.000
Medlemsbidrag 1,3% 3.120
Eventuel ekstrabidrag 1,7% 4.080
Samlet bidrag før skattefordel 3,00% 7.200
Samlet bidrag efter skattefordel
2,2%
5.350
Nuværende kirkeskat i Favrskov Kommune 0,96% 2.300

Praktiske spørgsmål

Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg betaler i kirkeskat?
Beløbet kan ses på din årsopgørelse eller forskudsopgørelse.

Kan alle andre se, hvad jeg giver?
Nej, hvad den enkelte giver, bliver behandlet helt fortroligt. Kun kassereren/revisoren skal vide, hvad du giver.

Hvordan støtter jeg Bykirken i Favrskov?
Kontakt kasserer Michael Østergaard, kasserer(a)bykirkenifavrskov.dk eller en fra menighedsrådet – se menighedsrådet her.