Medlemsskab

Alle, som er døbt og kan tilslutte sig valgmenighedens grundlag og formål, kan søge om at blive medlem.
Unge mellem 15 og 18 år kan optages som medlemmer med forældrenes godkendelse. Børn under 15 år kan optages som medlemmer sammen med deres forældre.

Indmeldelse

Hvis du ønsker at være medlem, kan du optages som medlem af menigheden ved henvendelse til og efter samtale med menighedens præst.

Menighedens præst er Rasmus Kiilerich Breindahl, og du kan kontakte ham på pastor(a)bykirkenifavrskov.dk eller 2830 3716.

Efter samtale med menighedens præst udfyldes en formular, som præsten eller en fra menigheden videresender til de relevante kirkelige og kommunale myndigheder.

Udmeldelse

Du kan naturligvis også melde dig ud igen, og det sker via en skriftlig udmeldelse til præsten eller formanden.

Associeret medlemsskab

Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at melde dig ind, men stadig ønsker at bakke op om menighedens drift og/eller have ret til kirkelige handlinger fra menighedens præst, kan du blive associeret medlem, jf. vores vedtægter om medlemskab:

“Personer, der tegner sig for et årligt bidrag til menigheden, uden at være medlemmer af denne, har adgang til generalforsamlingerne, dog uden stemmeret.”

Hvis du ønsker at være associeret medlem, sker det ved henvendelse til menighedens præst.