Grundlag

Vores grundlag og formål står i § 2 og 3 i vedtægterne:

§ 2 Bekendelsesgrundlag
Menigheden har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken, dvs. Bibelen, den Apostoliske, den Nicænsk-konstantinopolitanske og den Athanasianske samt Den augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus.

§ 3 Formål
Menighedens formål er – i tillid til Bibelen som Guds ved Helligånden inspirerede ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv og til bekendelsesskrifterne som sande og forpligtende tolkninger heraf – at forkynde evangeliet, forvalte sakramenterne, tjene diakonalt både indadtil og udadtil samt arbejde for kristenlivets vækst.