Gaver

Almindelige gaver

Ønsker du at give en gave til Bykirken, så kontakt kasserer Michael Østergaard, kasserer(a)bykirkenifavrskov.dk.

De gaver, du giver til menighedens arbejde, som vi kan dokumentere kommer fra dig, kan du få et skattemæssigt fradrag for, hvilket betyder, at du giver mere end du betaler. Du kan fratrække op til 17.200 kr. på selvangivelsen i 2022 iht. Ligningsloven § 8A (17.000 kr. i 2021).

Indberetning til SKAT

En forudsætning for fradrag for gavebidrag til Bykirken i Favrskov er, at gavebidragene indberettes til SKAT af Bykirken i Favrskovs kasserer. Kassereren sørger for dette ved årets udgang medmindre du har frabedt dig dette.

Gavebrev eller fast-giver-ordning

Desværre kan vi p.t. ikke tilbyde gavebrev til menigheden, men du kan forpligte dig gennem en fast-giver-ordning.
Fast-giver-ordning hjælper dig ligesom et gavebrev til at få regelmæssighed i din givertjeneste. Samtidig hjælper det menigheden til at kunne planlægge de langsigtede aktiviteter.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Kasserer Michael Østergaard, kasserer(a)bykirkenifavrskov.dk