Gaver

Almindelige gaver

Ønsker du at give en gave til Bykirken, så kontakt kasserer Michael Østergaard, kasserer(a)bykirkenifavrskov.dk.

De gaver, du giver til menighedens arbejde, som vi kan dokumentere, kommer fra dig, kan du få et skattemæssigt fradrag for. Det betyder, at du giver mere end du betaler. I 2023 kan du kan fratrække op til 17.700 kr. på selvangivelsen for totalen af alle dine gaver til almennyttige foreninger.

Gavebrev

Gavebreve har nogle fordele. De kan hjælpe dig med at få regelmæssighed i din givertjeneste, det hjælper menigheden til bedre at kunne planlægge de langsigtede aktiviteter og beløbsgrænsen måske højere.

Med et gavebrev forpligter du dig til at give et fast beløb eller en fast procentdel af din årsindkomst i mindst 10 år – dog højest så længe du lever. Du får fradrag op til 15% af din personlige indkomst + evt. positiv kapitalindkomst. Alle kan dog, uanset indtægt, give 15.000 kr. årligt på gavebrev med fuld fradragsret.

Kontakt kassereren for mere info. og hjælp til oprettelse af gavebrev.

Indberetning til SKAT

En forudsætning for fradrag for gavebidrag til Bykirken i Favrskov er, at gavebidragene indberettes til Skat af Bykirkens kasserer. Kassereren sørger for dette ved årets udgang medmindre du har frabedt dig dette.

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver går ubeskåret til Bykirken i Favrskov.

Vi hjælper gerne med oprettelse af testamenter, hvori menigheden er betænkt. Har man ikke nogen arvinger tilfalder ens formue staten, hvis man ikke har oprettet et testamente.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Kasserer Michael Østergaard, kasserer(a)bykirkenifavrskov.dk

Økonomi

Læs mere her om Bykirkens Økonomi.