Ved alle gudstjenesterne er der børne- og juniorkirke og efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe. D. 5. februar er der kirkefrokost efter gudstjenesten. Det er i form af et sammeskudsgilde, hvor hver hustand tager noget mad med til en fælles buffet.

Søndag d. 12. marts afholder vi generalforsamling. Vi begynder med en brunch kl. 10.00 og så fortsætter vi dagen med en generalforsamling. Der vil samtidigt være et program for børnene.

Onsdag d. 5 april kl. 17.00-19.30 afholder vi et påskemåltid for hele familien, hvor vi skal spise sammen, høre nogle af påskens læsninger og opleve elementer fra et jødisk påskemåltid.

Søndag d. 30. april kl. 9.30-12.30 er der “dag på naturværker”. Det er en formiddag for hele familien, hvor vi mødes på Naturværket i Hinnerup og så er der aktiviteter, hygge, forkyndelse og frokost.