Ved alle gudstjenesterne er der børne- og juniorkirke og efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe. D. 5. februar er der kirkefrokost efter gudstjenesten. Det er i form af et sammeskudsgilde, hvor hver hustand tager noget mad med til en fælles buffet.

Søndag d. 12. marts afholder vi generalforsamling. Vi begynder med en brunch kl. 10.00 og så fortsætter vi dagen med en generalforsamling. Der vil samtidigt være et program for børnene.

Onsdag d. 5 april kl. 17.00-19.30 afholder vi et påskemåltid for hele familien, hvor vi skal spise sammen, høre nogle af påskens læsninger og opleve elementer fra et jødisk påskemåltid.

Søndag d. 30. april kl. 9.30-12.30 er der “dag på naturværker”. Det er en formiddag for hele familien, hvor vi mødes på Naturværket i Hinnerup og så er der aktiviteter, hygge, forkyndelse og frokost.

Gudstjeneste d. 15/01 og bedeugen

Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 10.00 ved Rasmus Breindahl.

Under gudstjenesten er der børne og juniorkirke. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed for en god snak.

Bedeugen

Vi er en del af Evangelisk Alliance bedeuge i Hinnerup. Onsdag d. 11/1 og torsdag d. 12/1 er der bedemøde i Hinnerup Missionshus. Det begynder kl. 19.30 og alle er velkommen.

Du kan læse mere her om bedeugen: https://www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/bedeuge-2021/

Bedeuge gudstjeneste

På søndag fejrer vi gudstjeneste kl. 10.00 ved Rasmus Kiilerich Breindahl. Gudstjenesten markere begyndelsen på Evangelisk Alliances bedeuge i Hinnerup.

Under gudstjenesten er der børne og juniorkirke og efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Velkommen til bedeugen i Hinnerup

Igen i år er vi gået sammen med Hinnerup Indre Mission om at mødes til bedemøder i den kommende uge. D. 9., 11. og 12. januar er der bedemøde kl. 19.30. i Hinnerup Missionshus. D. 11. januar er der også en kop kaffe efterfølgende. Bedemøderne tager cirka en times tid. Alle er velkommen.

Årets tema er glæde. Du kan læse mere om det i bedeugefolderen, som du kan finde her: http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2022/10/Bedeuge2023-web.pdf