Tjenersind

Hvordan er vi overfor hinanden? Kappes vi – ligesom i OL – om at komme først og være størst og stærkest? Eller kappes vi om at tjene hinanden?

Tjenersind

På søndag har vi gudstjeneste i Grundfør Kirke kl. 10.30. Der er børnekirke. Vel mødt!