2. søndag i fasten

På søndag fejrer vi gudstjeneste med temaet: “Tro og tvivl”. Det er Rasmus Breindahl der er præst og prædiker.

I løbet af gudstjenesten er der børne- og juniorkirke. Under nadveren er der mulighed for at gå til forbøn.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.