Gudstjeneste d. 19/03

Alle kender til at få stillet deres sult af et lækkert stykke brød – en gave fra ovnen. Men hvordan får vi stillet vores åndelige og eksistentielle sult? Sulten efter mening i livet? Der skal i ikke kigge i ovnen, men vi skal række hænderne frem og gribe gaverne fra oven. Hvad det betyder, vil Rasmus Breindahl udfolde ved gudstjenesten på søndag.

Gudstjenesten begynder kl. 10.00. Under gudstjenesten er der børnekirke og juniorkirke (fra anden klasse). Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og hygge.

Velkommen til menighedsdag med generalforsamling d. 12/03

Søndag d. 12. marts kl. 10-14 er der menighedsdag i Bykirken i Favrskov. Det er en festlig dag hvor menighedens fællesskab er i centrum.

Dagen vil starte med sammenskudsbrunch kl. 10, hvor alle medbringer en ting til fælles buffetbord. Det kunne være fx være pølser, bacon, tærte, pålæg, ost, marmelade, croissanter eller noget helt andet, du synes er lækkert. Vi sørger for drikkevarer, rugbrød og rundstykker. 

Efter brunch vil der være ryste-sammen-lege for alle aldre. 

Derefter deler vi os op i tre grupper; hhv. de der skal være med til selve generalforsamlingen, juniorer og børn. 

For de voksne er der generalforsamling, hvor alle er velkommen, men det kræver medlemskab af kirken, at kunne stemme..

For børnene og juniorerne vil DFS-konsulent, Jonathan Koefoed Vindum, først holde oplæg og lave aktiviteter for børnene, imens juniorerne hygger sig med brætspilscafé. Derefter vil Jonathan forkynde for juniorerne, mens børnene ser film. Der vil være popcorn og slush ice for alle børn og juniorer.

Dagen afsluttes med kage og kaffe.

Man skal tilmelde sig dagen. Det gør man ved at følge dette link: https://forms.office.com/r/ZJ46DxH14s eller skrive sig på listen i kirken. SU d. 7/03.

Vi håber at se jer alle til en festlig og god dag. 

Gudstjeneste med morgenkaffe

På søndag fejrer vi gudstjeneste sammen under temaet “Det kræver tro at tro på Gud”. Under gudstjenesten er der børnekirke (fra 1 år til og med første klasse) og juniorkirke (fra anden klasse). 

Rasmus Breindahl er præst ved gudstjenesten.

MORGENKAFFE FØR GUDSTJENESTEN
Denne søndag er der morgenkaffe kl. 9.00. Det er en oplagt mulighed for at få snakket godt sammen før gudstjenesten over et rundstykke og en kop kaffe. Der er en lille egenbetaling. 

På søndag fejrer vi gudstjeneste på en anden måde end vi plejer. Børnene er til børnegudstjeneste, men de voksne går ud til undervisning. Vi slutter af med at fejre nadver sammen.

Per Weber vil forkynde for de voksne over emnet: “På vej – med fremtid og håb”.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning for børnene og fastelavnsboller til alle. Så kom gerne udklædt.

Ved alle gudstjenesterne er der børne- og juniorkirke og efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe. D. 5. februar er der kirkefrokost efter gudstjenesten. Det er i form af et sammeskudsgilde, hvor hver hustand tager noget mad med til en fælles buffet.

Søndag d. 12. marts afholder vi generalforsamling. Vi begynder med en brunch kl. 10.00 og så fortsætter vi dagen med en generalforsamling. Der vil samtidigt være et program for børnene.

Onsdag d. 5 april kl. 17.00-19.30 afholder vi et påskemåltid for hele familien, hvor vi skal spise sammen, høre nogle af påskens læsninger og opleve elementer fra et jødisk påskemåltid.

Søndag d. 30. april kl. 9.30-12.30 er der “dag på naturværker”. Det er en formiddag for hele familien, hvor vi mødes på Naturværket i Hinnerup og så er der aktiviteter, hygge, forkyndelse og frokost.

Gudstjeneste d. 15/01 og bedeugen

Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 10.00 ved Rasmus Breindahl.

Under gudstjenesten er der børne og juniorkirke. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed for en god snak.

Bedeugen

Vi er en del af Evangelisk Alliance bedeuge i Hinnerup. Onsdag d. 11/1 og torsdag d. 12/1 er der bedemøde i Hinnerup Missionshus. Det begynder kl. 19.30 og alle er velkommen.

Du kan læse mere her om bedeugen: https://www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/bedeuge-2021/

Bedeuge gudstjeneste

På søndag fejrer vi gudstjeneste kl. 10.00 ved Rasmus Kiilerich Breindahl. Gudstjenesten markere begyndelsen på Evangelisk Alliances bedeuge i Hinnerup.

Under gudstjenesten er der børne og juniorkirke og efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Velkommen til bedeugen i Hinnerup

Igen i år er vi gået sammen med Hinnerup Indre Mission om at mødes til bedemøder i den kommende uge. D. 9., 11. og 12. januar er der bedemøde kl. 19.30. i Hinnerup Missionshus. D. 11. januar er der også en kop kaffe efterfølgende. Bedemøderne tager cirka en times tid. Alle er velkommen.

Årets tema er glæde. Du kan læse mere om det i bedeugefolderen, som du kan finde her: http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2022/10/Bedeuge2023-web.pdf