Rytmisk gudstjeneste

På søndag skal vi have vores første rytmiske gudstjeneste i Bykirken i Favrskov!

Temaet er:

Jesus er midt iblandt os

Rytmisk gudstjeneste er en gudstjeneste, som ligesom højmessen har prædiken, nadver, trosbekendelsen og bønner. Man vil kunne genkende grundelementerne fra højmessen. Men derudover er formen mere fri og der vil være en del flere sange, og som det antydes er de noget mere rytmiske.

Det foregår i Grundfør kirke 10. maj 2015 kl. 15.00

Prædikant: Jakob Søvndal
Musikkere fra Det Kristne Gymnasium medvirker.

Hvor bliver Jesus af?

På søndag er vi 4 søndage efter påske – det er næsten en måned siden.

Men hvad så? Hvor er Jesus nu? Og er vi ladt i stikken som kristne, som kirke?

På søndag handler det, om at der faktisk er en mening med, at Jesus forlod jorden igen efter sin død og opstandelse. Det er på søndag d. 3. maj kl. 13.30 i Grundfør kirke.

Velkommen!

 

Helligåndens opgave

Hyrden som sprænger billedet

Jesus siger:

Jeg er den hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene…

Er det normalt at en hyrde sætter sit liv til for sine får?
Kom til gudstjeneste på søndag og hør om hyrden, som sprænger hyrdebilledet ved at gøre det utænkelig – det er i Grundfør kirke kl. 14.00

DenGodeHyrde

Bøn med hele verden

I uge 3 kan du komme til at bede sammen med mennesker fra hele verden i Hinnerup! Mandag, onsdag og torsdag foregår det i Hinnerup Missionshus, Storegade 10, Hinnerup og tirsdag foregår det i Grundfør Kirke – alle aftner kl. 19.30.

Alle er velkomne og temaet til aftenerne kommer fra “Kristendommens vigtigste bøn” – Fadervor er den ældste og mest brugte bøn i kristendommen, og den bedes hver dag af over to milliarder kristne på mere end to tusinde sprog.

Jesus lærte sine disciple fadervor som forbillede for deres daglige bøn. Derfor virker det også oplagt, at vi reflekterer over bønnen i forbindelse med årets bedeuge, eftersom den er tænkt som et mønster for hans disciple til alle tider.

Som kristne tror vi på, at vi kan bevæge den hånd, der styrer verden. Lad os derfor samles til bøn for vores land og vores verden, i tillid til at Guds ord og løfter må blive til en levende virkelighed.

Endnu engang velkommen.

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til næste gudstjeneste i Bykirken i Favrskov, som er søndag d. 9. november kl. 10.30 v/ Jakob Søvndal.

Vi skal denne søndag have vores første barnedåb. Det er en kæmpe gave at blive døbt og vi glæder os til at tage imod et nyt medlem i menigheden.